MARMARA EREĞLİSİ ve 40 KM ALANI ZEHİRLEYECEK

MARMARA EREĞLİSİ ve 40 KM ALANI ZEHİRLEYECEK

Yayınlama: 21.10.2015
357
A+
A-

 

SADECE M.EREĞLİ DEĞİL 40 KM ALANI ZEHİRLEYECEKLER

 

Marmara Ereğlisi ilçesine yapılması planlanan taşıma kömürle termik santraline karşı mahkeme süreci devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı skandal bir karara imza atarak plan notunda değişikliğe giderek yeni çevre planında Marmara Ereğlisi ilçesinde 2 bölgeyi termik santral alanı ilan etti. Çevre ve şehircilik il müdürlüğünde askıya çıkan planlara çevre örgütleri itiraz edecek.MARMARA EREĞLİSİ ve 40 KM ALANI ZEHİRLEYECEKYapılması durumunda Tekirdağ şehir merkezini ve İstanbul’un çok sayıda ilçesini zehirleyecek termik santrallerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Danıştay, Marmara Ereğlisi’ne yapılması planlanan termik santral yapımını içeren, tarım alanlarını “enerji üretim ve depolama alanı” ve “kentsel yerleşme alanı” adları altında yapılaşmaya açan Trakya Bölge Planı değişikliğini oybirliğiyle durdurmuştu. DANIŞTAY DURDURDUTMMOB avukatı Bülent Kaçar, 24 Ağustos 2009 günü onaylanan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı’na itiraz etmişti. Yasal sürede yanıt alamayınca, planın ve 1 Temmuz 2010 tarihli onayla yapılan değişikliklerin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay 6. Dairesi’nde dava açmıştı. Danıştay, 3 Temmuz 2012’de planın yürütmesini, 217 sayfalık bilirkişi raporuna göre şehircilik ilkeleri ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle durdurdu. Davalı bakanlık kararı uygulamak yerine, itiraz edilen içeriğe dokunmayan küçük değişikliklerle 5 Haziran 2013’te planı onayladı. Danıştay TMMOB ve Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği adına bu plana açılan davada 1 Ekim 2013 günü bir kez daha durdurma kararı verdi.BAKANLIK MAHKEME KARARINI YOK SAYDIÇevre ve Şehircilik Bakanlığı mahkeme kararlarını yok sayarak yeni bir skandal karara imza attı.  Bakanlık 08.10.2015 tarihinde ‘Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve Plan Notu Değişikliği’ ve ‘Tekirdağ İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve Plan Notu Değişikliğini onaylayarak yeni planlarda Marmara Ereğlisi’nde iki bölgeyi termik santral alanı ilan etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde yeni planlar askıya çıktı.


Marmaraereğlisine neden kömür Santrali "Olmamalı" Çünkü,


1. Bir Termik santralin 350 MWe /853 MWt Enerji üretebilmesi için yılda 1 milyon ton kömür yakması gerekir. Bu kömür zehirli Petrokok olursa durum dahada vahim olacaktır. Yapılması planlanan santralden yaklaşık 
1) CO2 gazı 250.000 ton!
2) SO2 gazı 50.000 ton!
3) NOx gazları 10.000 ton!
4) Atık kül 250..000 ton!
5) Radyasyon 80 milyon Becquerel
6) Civa, kadmiyum, kurşun antimuan gibi toksik ağır metalleri salınacaktır.2. Bölgemiz hem tarım hem turizm hemde yerleşim bölgesidir. Yaklaşık 1.000.000 insan yaşayan bu bölgeye yazları 500.000 de yazlıkçı ve turist eklenmektedir. Termik santralin bacasından çıkan küller bu nüfusun üstüne yağacaktır. Bunun sonucu kanserler ve akciğer hastalıkları eksik olmayacaktır.


3. Bu Santral Günde yaklaşık 4500 m3 , yılda 1.6 milyon m3 yeraltı suyunu soğutma amaçlı kullanacak. Yeraltı suyu son derece kısıtlı olan bu bölgede bu hacimde bir su çekilmesi yeraltı su rezervlerini kurutacaktır.


4. Termik santralin yaratacağı ekstra ısının atmosferde oluşturacağı etkiler ve buna bağlı olarak bölge iklimi üzerindeki değişiklikleri bu bölgedeki tarımı olumsuz yönde etkileyecektir. Ortalama sıcaklıklarda 1-2 c artış ve yağışlarda yüzde 10-20 azalma görülecektir.


5. Bu bölgenin kömür rezervi bu tesisin kömür ihtiyacını karşılayamayacağı için ithal kömür getirilecektir. Buda daha fazla Trafik, limanda kirlilik ve gürültü demektir.
Özetle Sağlıklı bir gelecek için KÖMÜR SANTRALİNE HAYIR!!