Danıştay’dan Ereğli’ye Müjde

Danıştay’dan Ereğli’ye Müjde

Yayınlama: 09.06.2016
208
A+
A-

 

 

Danıştay’dan Ereğli’ye Müjde

 

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yapılmak istenen petrokok ve kömür depolama tesisi için Tekirdağ Valiliği tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararına Danıştay “Dur!” dedi.

 


İdare Mahkemesi’nin kararın iptaline yönelik davayı reddetmesi üzerine Marmara Ereğlisi Belediyesi tarafından temyiz edilen dosya, Danıştay tarafından incelendi ve Tekirdağ Valiliği’nin verdiği “ÇED Gerekli Değildir” kararı iptal edildi. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Danıştay kararının bekledikleri yönde çıktığını ifade ederek, ilçenin havasını, yer üstü ve yer altı su kaynaklarını ve toprağını kirleterek halk sağlığını tehdit edecek olan bu projenin durdurulması yönündeki hukuk mücadelesini kazandıklarını söyledi.


Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yapılmak istenen petrokok ve kömür depolama tesisi için Tekirdağ Valiliği tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararına karşı Marmara Ereğlisi tarafından açılan davada, tesisin çevreye ve ilçe halkına olumsuz etkileri olacağı gerekçesiyle kararın iptali istenmiş ancak İdari Mahkemesi bu talebi reddederek Tekirdağ Valiliği’nin “ÇED Gerekli Değildir” kararını onamıştı. Mahkemenin kararını temyize götüren Belediye, Danıştay’da haklılığını kanıtlamayı başardı.


DANIŞTAY VALİLİĞİN KARARINI İPTAL ETTİ


Danıştay, gerekçeli kararında, “Petrokok ve Kömür Depolama Tesisi projesi için hazırlanan proje tanıtım dosyasında, partikül maddenin çevreye dağılmasını önlemek için kömürün ıslatılmasında kullanılacak su miktarı hesabının yapılmadığı, petrokok ve kömürün ıslatılması sonucu oluşacak atık suların kontrolü için öngörülen çöktürme tankının hem kapasite hem de teknoloji olarak yetersiz olduğu, atık suların bertarafı hususunun açık olmadığı, kömür tozu ve petrokok çamurunun nerede be nasıl kurutulacağına ilişkin bilgi verilmediği, kurutma sırasında kömür tozlarının tozuması ile ilgili önlem belirtilmediği, hesaplamalarda tozumanın daha fazla oluşacağı petrokok ve kömürün tek seferde getirilmesi durumunun dikkate alınmadığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu eksiklikleri ihtiva eden proje tanıtım dosyasına dayanılarak verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararında hukuka uyarlık bulunmadığından, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesi’nin kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir,” ifadelerine yer verdi. Kararda ayrıca, “Çevresel etki değerlendirme sürecinin esaslarından biri de çevresel zararların daha meydana gelmeden önlenmesi olup, eksik yönleri bulunan bir proje tanıtım dosyasının, daha sonra alınacak tedbirlerle bu eksikliklerden kaynaklanabilecek çevresel zararların önlenebileceği anlayışından hareketle yeterli görülmesi mümkün değildir,” ifadeleri de yer aldı.


UYAN: “MÜCADELEMİZ SÜRECEK”


Konuyla ilgili konuşan Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Danıştay kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uyan, “Danıştay’dan gelen karar beklediğimiz yönde oldu. Hayata geçmesi halinde ilçemizde yer altı ve yer üstü sularımızı, toprağımızı ve havamızı zehirleyerek halkımızın ve çocuklarımızın sağlığını bozacak olan petrokok depolama tesisi için verilen ÇED Gerekli Değildir kararının hukuka ve insan sağlığına uygun olmadığını başından beri ifade etmiştik. Hatta konuyu halkımızın geleceğinin sorumluluğunu üzerimizde hissederek yargıya belediye olarak biz taşımıştık. Ancak İdare Mahkemesi, kararın iptali talebimizi reddetmişti. Ancak adaletin er ya da geç tecelli edeceğine olan inancımızı hiç kaybetmedik ve Danıştay’a yaptığımız temyiz başvurusu sonucunda haklılığımız kanıtlanmış oldu. Bu kararın en önemli noktalarından biri ÇED gerekli değildir kararının iptalinin yanı sıra bu kararın nihai karar olmasıdır. Böylece çevremize ciddi tehdit oluşturabilecek olan bir tesis için ÇED süreci yeniden başlayacaktır. Bu sürecin de sonuna kadar takipçisi olacağımızın kamuoyu ve vatandaşlarımız tarafından bilinmesini istiyoruz. İlçemize zarar verebilecek olan her türlü girişime karşı mücadelemizi yasal yollardan gücümüz yettiği sürece sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun,” diye konuştu.