Yapılandırma İçin Son 15 Gün!

Yapılandırma İçin Son 15 Gün!

Yayınlama: 16.12.2020
353
A+
A-

Sosyal Güvenlik Kurumu Tekirdağ İl Müdürü Fatma Derya Alan; Yapılandırma Kanunu için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara yapılandırma ile gelen avantaj ve fırsatlardan yararlanma çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

Yapılandırma kapsamında 2020/ Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş;

-Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik sigorta primleri,

-31.12.2020’den önce kesinleşen idari para cezaları,

– İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,

– Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

– Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,

– İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri,

– Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,

– 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler,

– 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar bulunmaktadır.

Başvurular Nasıl ve Nereye Yapılır?

– İşverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM / SGM’’ye,

– 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir

SGİM / SGM’ye,

– Primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu

yerdeki SGİM / SGM’ye,

– Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri

Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı’na,

– Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla

işyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM’ye, 31.12.2020 Tarihine Kadar Başvuru Yapılabilecektir.

– 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye 31.01.2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir.

– GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmaz.

Ödeme ve Taksitlendirme

– Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’nun, en son 01.03.2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 31.03.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90’ı silinecektir.

-Taksitle Ödemede ise taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit

taksitle ödeme yapabileceklerdir.