KOBİLERE CAN SUYU

KOBİLERE CAN SUYU

Yayınlama: 06.01.2015
250
A+
A-

 

KOBİLERE CAN SUYU

 

Trakya Kalkınma Ajansınca(TRAKYAKA) Küçük Ölçekli Altyapı ve Sosyo-Ekonomik Kalkınma başlıkları altında duyurulan programlar aracılığıyla bölge paydaşlarına 10 milyon TL tutarında hibe desteği sağlanacak.


2015 yılında 3 ayrı başlıkta mali destek programlarını açıklayan Trakya Kalkınma Ajansı başarılı bulunan projelere 100 bin ile 500 bin TL geri ödemesiz destek imkanı sunacak. TRAKYAKA Genel Seketeri Mahmut Şahin konu ile ilgili yaptığı açıklamada; Ajans başarılı bulduğu KOBİ projelerine 4 milyon TL geri ödemesiz destek imkânı sunuyor. Beşinci teklif çağrısı kapsamında bu kurumlara proje başına sağlanacak desteğin alt limiti 100.000 TL olurken, üst limiti ise 500.000 TL olarak belirlendi. İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde başvuracak kar amacı güden kuruluşlar proje bütçesinin % 50’sini karşılamak zorundalar’’dedi.  Şahin, Trakya Bölgesinde üretimde katma değer artışının sağlanması, turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi ve temiz üretime geçişin sağlanması amacıyla oluşturulan programa KOBİ’lerden yoğun ilgi olmasının beklendiğini söyledi.


KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI YAŞAYAN VE YAŞATAN TRAKYA MALİ DESTEK PROGRAMI


Ajansın, mali destek programlarıyla başta mahalli idareler olmak üzere kar amacı gütmeyen kurumların altyapı projeleri için de 4 milyon TL’lik bir program hazırladığını belirten Şahin, teklif çağrısına çıkılan Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile yapılacak altyapı yatırımlarıyla bölgenin sosyo-ekonomik yaşam seviyesi ve imkânlarının geliştirilmesinin amaçlandığını söyledi. Bu program sayesinde proje sahiplerinin proje bütçelerinin % 75’e kadar olan kısmını hibe olarak Ajanstan alabileceklerini söyleyen Şahin, Program kapsamında yapılacak proje başvurularına verilecek hibenin alt limitinin100 bin TL, üst limitinin ise 750 bin TL olduğunu ifade etti. Şahin şunları kaydetti. ‘’Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na mahalli idareler (il özel idareleri, köy muhtarlıkları, mahalli idare birlikleri), diğer kamu kurum ve kuruluşları(valilikler, kaymakamlıklar, bakanlık veya bağlı ya da ilgili bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı ya da ilgili kurum, kuruluş, merkez, enstitü ve başkanlıklar vb.), organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, birlik ve kooperatifler, üniversiteler(Üniversitelere bağlı uygulama ve araştırma merkezleri, fakülteler, yüksekokullar, enstitüler), kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelerek oluşturdukları üst kuruluşlar) başvurabilecekler’’.


SOSYO EKONOMİK KALKINMA ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI


Program kapsamında bölgede işbirliği ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi, dezavantajlı kesimlerin bölgede istihdam edilebilirliğin arttırılması, bölgede girişimcilik ve yenilik kültürünün geliştirilmesi hedeflendiğini vurgulayan Şahin, başarılı proje sahiplerinin Ajanstan toplam maliyetlerinin % 90’ını hibe desteği olarak alma fırsatı bulabildiklerini dile getirdi. Toplam 2 Milyon TL bütçesi bulunan Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programına başvuracak yararlanıcıların alacağı desteklerin alt limitinin 25 bin TL, üst limitin ise 300 bin TL olacağını, Programa, mahalli idareler (il özel idareleri, belediyeler, muhtarlıklar, mahalli idare birlikleri), diğer kamu kurum ve kuruluşları (valilikler, kaymakamlıklar, bakanlık veya bağlı ya da ilgili bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı ya da ilgili kurum, kuruluş, merkez, enstitü ve başkanlıklar vb.), üniversiteler (Üniversitelere bağlı uygulama ve araştırma merkezleri, fakülteler, yüksekokullar, enstitüler), kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları(TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelerek oluşturdukları üst kuruluşlar), sivil toplum kuruluşları(vakıflar, dernekler, sendikalar ve bunların bir araya gelerek oluşturdukları üst kuruluşlar),organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, birlik ve kooperatiflerin başvurabileceklerini belirtti.


TRAKYA KALKINMA AJANSI TARAFINDAN DESTEKLENEN GÜDÜMLÜ PROJELER


Mali Destek Programları dışında Trakya Kalkınma Ajansı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve Edirne Ticaret Borsası ortaklığında gerçekleştirilecek olan güdümlü proje kapsamında Tunca Nehri’nin turizm faaliyetleri açısından etkin kullanımı, padişah av ormanı ve Kırkpınar Güreş Alanı’nın yeniden düzenlenmesi amaçlandığını kaydeden Şahin, Proje ile Edirne ve Bölgenin cazibe merkezi haline gelmesinin sağlanarak ekonomiye büyük katkı sunulacağını belirtti. Toplam maliyeti 10 milyon 500 bin TL olan projenin 4 milyon 750 bin TL’lik kısmının Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacağına vurgu yapan Şahin, benzer şekilde 2015 yılında Kırklareli’de ilin ve bölgenin ihtiyaçları kapsamında fuar ve kongre merkezi yapılmasının planlanmakta olduğunu söyledi. Hayata geçirilecek güdümlü projeyle bölgenin önemli bir ihtiyacının giderilmiş olacağına işaret eden Şahin, Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyon 500 bin TL olan projenin 4 milyon 750 bin TL’sinin Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacağını ifade etti. Şahin, ‘’2016 yılında da Tekirdağ’da ilin ihtiyaçlarına göre şekillenecek teknopark, organize sanayi bölgelerinin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi, yenilebilir enerji tesislerinin kurulması gibi projelerle ilin ve bölgenin gelişimine, istihdamına önemli katkılar sağlayacak güdümlü projeleri yerel aktörlerle işbirliğinde hayata geçirmeyi planlıyoruz’’dedi.


2014 YILI DESTEK ORANLARI


Ajansın 2010 yılından beri mali destek programları aracığıyla bölgede yer alan sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektöre destek vermekte olduğunu belirten Şahin, ‘’Ajansımız bugüne kadar 258 projeye 30 milyon TL’lik bir destek sağladı. Eş finansman ile bölgeye aktarılan kaynak 65 milyon TL oldu. 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği programı kapsamında Edirne’de 4, Kırklareli’nde 3 ve Tekirdağ’da 4 olmak üzere toplamda 11 projeye 686.014,39 TL destek sağlanmıştır. 2014 Yılı Teknik Destek programı kapsamında ise Edirne’de 18, Kırklareli’nde 8 ve Tekirdağ’da 9 olmak üzere toplamda 35 proje için 361.869,13 TL’lik bir kaynak kullanılmıştır. Kasım-Aralık döneminde kullanmak üzere kalan bütçe 138.130,87 TL’dir’’diyerek sözlerini tamamladı.