TMMOB Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Önünde Eylem Yaptı

TMMOB Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Önünde Eylem Yaptı

Yayınlama: 08.01.2015
247
A+
A-

 

TMMOB Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Önünde Eylem Yaptı

 

Tekirdağ TMMOB Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü önünde bir eylem gerçekleştirdi. İl müdürlüğü önünde gerçekleşen eyleme TMMOB üyeleri katıldı.


Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan TMMOB adına Cemal Polat basın açıklamasını okudu POLAT " Tarihsel kültürel ve doğal değerlerin, kıyıların, tarım arazilerinin ve orman alanlarının korunması, yapılı çevrenin sağlıklı ve kamu yararına öncelik alarak geliştirilen politikalar çerçevesinde üretilmesi devletin anayasal sorumluluğudur. Torba yasalar hayatımızı değiştirecek, yapılaşma ve meslek hakları, işçi sağlığı iş güvenliği, yapı denetimi, tarihi ve doğal çevreyi özel mülkiyeti ilgilendiren alanlarda sorunlara yol açacak. Bugün ülkemizde egemen olan ranta dayalı sermaye birikim politikaları AK Parti iktidarı elinde esasen kentsel kırsal kültürel, doğal varlıkların el değiştirmesi veya el konulması şeklinde yapılaşma üzerinden inşaat sektörü ve bağlantılı olarak arazi ve mülkiyet düzenlemelerine dayanmaktadır." dedi.


"ODALAR YETKİSİZLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"


TMMOB adına basın açıklamasını okuyan Cemal Polat meslek odalarının yetkisizleştirilmeye çalıştığını belirtti. POLAT; "Üretimden uzaklaşarak sanayileşme, tarım alanlarının talanı, kültürel ve doğal varlıklar ve doğal kaynakların tasfiyesi ile şekillendirilen yani liberal dönüşüm, 2B ile orman arazilerinin yağmalanması, kentsel kırsal alanlardaki halka ait özel mülkiyetlerin el değişimi yoluyla mülksüzleştirilmesi, kentsel dönüşüm ve bütün ülkenin kamusal değerlerinin yapılaşmaya açılması gibi rant eksenli totaliter politikalarda sürmektedir.Bu politikalar karşısında duran mimarlık, mühendislik, şehir planlama hizmetlerinin ve toplumsal yarar için çalışan mücadeleci meslek örgütlerinin etkisizleştirilmesi düşünülmektedir. Ülke genelinde hükümetlerin, kent ve kır ölçeğinde yerel yönetimlerin hatalı uygulamalarına, halkın çıkarlarını gözetmeyen faaliyetlerine dair bilimsel teknik bilgiyi kamuoyu ile buluşturan ve sorunlara çözüm üretmeye çalışan TMMOB ve odalarımız yetkisizleştirilmeye çalışılmaktadır." diyerek konuştu


" TORBA YASA EL KOYMAYI HIZLANDIRACAK"


Yeni çıkacak olan torba yasanın kentsel topraklara el koymanın daha hızlı olacağını belirten Cemal POLAT "Yeni bir torba yasa tasarısı ile 12 yasada yapılacak değişiklikle kentsel topraklara el koymayı hızlandırma, halka ait özel mülkiyet varlıklarına mülksüzleştirme yoluyla el koyma, kamusallaştırmayı yeni sermaye birikim süreci olarak kullanma, bütün kamusal ülke kaynaklarını meralaştırmak amacı güdülmektedir. Yeni değişikliklerle mühendislik, mimarlık şehir planlama ve ilgili meslek örgütlerinin böl parçala, küçült etkisizleştir yönet yaklaşımıyla demokratik ve merkezi yapılardan rekabetçi, yerel yapılara dönüştürülmesi, siyasi iktidarın yönetimine, bakanlıklara bağlanması amaçlanmaktadır. Kısacası odaların bağımsızlığı ortadan kaldırılmak istenmektedir" diyerek sözlerini noktaladı.


Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde gerçekleşen basın açıklaması olaysız bir şekilde dağıldı.