8 Kasım DÜNYA RADYOLOJİ GÜNÜ

8 Kasım DÜNYA RADYOLOJİ GÜNÜ

Yayınlama: 09.11.2013
293
A+
A-


Bugün 8 Kasım DÜNYA RADYOLOJİ GÜNÜ


Bugün röntgen ışınlarının, Alman Fizikçi W.C.Röntgen tarafından bulunuşunun 118. yılı ve bu vesileyle bugün tüm dünyada 8 Kasım DÜNYA RADYOLOJİ GÜNÜ olarak kutlanılmaktadır.


Gönül isterdi ki biz radyasyon çalışanları bu günü bayram tadında kutlayalım. Ne yazık ki biz radyoloji teknisyen ve teknikerleri her yıl olduğu gibi bu yılda Dünya Radyoloji Günü’nü buruk bir şekilde kutluyoruz.


Çünkü;Sağlık sisteminin sonucu olarak her gün arkadaşlarımız şiddete maruz kalmaktadır. Hatta bu şiddet o kadar yoğunlaştı ki biz sağlık çalışanlarının canına mal olmaktadır.


Çünkü; biz radyasyonla çalışan bir meslek grubuyuz. Her yıl bir çok meslektaşlarımızı kanserden ve meslek hastalıklarından kaybediyoruz. Birçok meslektaşımızda çeşitli hastalıklardan dolayı tedavi görmekte olup yaşamlarını zehir zemberek bir şekilde sürdürmektedir.


Çünkü; biz radyasyon çalışanlarının çalışma alanları bir bir hizmet alımı adı altında özelleştiriliyor. Bu özelleştirme furyası yanında biz radyasyon çalışanları hakları bir bir ellerinden alınıyor. Radyoloji ünitelerini hizmet satın alma adı altında özelleştirerek hizmet kalitesi düşürülmüştür. Az personel ile çok iş yapma yaygınlaştırılmıştır, Emeğimiz ucuzlaştırılmış, iş güvencemiz ortadan kaldırılmış ve birçok özlük haklarımız elimizden alınmıştır.  


Çünkü; Radyoloji Üniteleri Denetlenmiyor. Denetimden uzak bu merkezlerde mesleki ehliyet sahibi olmayan kişiler yaygın olarak çalıştırılmaktadır. Sağlık hizmetinin bir parçası olan radyolojik görüntüleme hizmetlerinin ehliyetsiz kişilerce yapılmasının ne denli sakıncalar doğuracağını ve kansere davetiye çıkardığını Sağlık Bakanlığının çok iyi bildiğini düşünüyoruz. Sadece bununla sınırlı değil. Bu merkezlerde gerekli gereksiz birçok radyolojik işlem yapılmaktadır.

Bir tomografi tetkikinin ortalama 350 akciger filmine eşdeğer radyasyon verdiğini biliyormuydunuz?  Birileri  para kazanacak diye çocuklarımıza bilinçsizce tomografi çekimleri yapılmaktadır. Özellikle çocuk hastalar için gerekli hassasiyet gösterilerek lütfen artık buna DUR! densin. Buna rağmen Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda somut bir çalışmasının olmaması düşündürücüdür. Halkımızın mutlaka ve mutlaka gittiği hastanelerde radyoloji ünitelerinden hizmet aldıkları kişilerin ehliyetli, okullu olup olmadıklarını sorgulamalı, istenen tetkiklerinin ne kadar gerekli olduğunu alternatif uygulamalar olup olmadığını sorup sorgulamalıdır. Gerektiğinde ilgili mercilere şikayetlerini iletmelidirler. Sizler bunu yaptıkça bizler sizlere daha iyi bir hizmet sunmak için seferber olacağız.


Sağlık Eğitimi Sil Baştan Ele Alınması Gereken Çok Önemli Ve Acil Bir Konudur.

Son iki yılda sağlık meslek liseleri ve sağlık meslek yüksekokullarının sayısı plansız programsız bir şekilde 5 kat artmıştır. Okulların sayısındaki bu artış biz sağlık meslek mensuplarını kaygılandırmaktadır. Genel liselerin tabelalarını değiştirerek sağlık meslek lisesine dönüştürmek sorunları çözmek değil daha da derinleştirmektir. Son iki yılda açılan okulların %90’nında branş öğretmeni bulunmamaktadır.

Halkımız şunu çok iyi bilmelidir ki sağlığımızı emanet edeceğimiz bu çocuklarımızın yetiştiği okullarda sağlık personeli yerine sağlık sistemimizi daha da tehlikeye sokacak bir eğitim sistemi ile karşı karşıyayız. Bilinmelidir ki sağlık eğitiminde kalite düştükçe halka sunulan hizmetin de kalitesi düşecektir.

 

Radyasyon Zararlıdır.Radyasyonun insan sağlığı üzerinde ciddi anlamda olumsuz etkiler bıraktığına ilişkin yüzlerce bilimsel çalışma mevcuttur. Bunun için başta Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP) olmak üzere, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve Avrupa Enerji Topluluğu (AURATOM) gibi birçok uluslararası kuruluş radyasyon kaynaklarıyla çalışanların günlük çalışma sürelerini mevcut duruma göre mümkün oldukça azaltmayı tavsiye ederken ve 22.06.1960 tarih ve 115 sayılı ‘Radyasyonlara Karşı Korunmaya Dair 1960 İLO Sözleşmesi’ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti taraf olmuş ve imza koymuştur, Bu sözleşme hükümleri üye ülkeler için bağlayıcı nitelik taşırken, Türkiye’de tanı ve tedavi amaçlı radyasyon uygulamalarında çalışan biz radyoloji çalışanlarının günlük mesai süreleri Tam Gün Yasası ile %40 artırarak 5 saatten 7 saate çıkarılmış, adeta uluslararası sözleşmelere atılan imzalar yok sayılmış ve radyoloji çalışanlarının geleceğinin karartılmasına davetiye çıkarılmıştır. Bu uygulamanın haklı, meşru tarafı yoktur ve bilimsellikle açıklanması mümkün değildir.


Sağlık Bakanlığı’nın bu ısrarı radyasyon çalışanlarının hayatına mal olmaktadır. Meslek grubumuzda radyasyona bağlı hastalıklar artarak salgın gibi yaygınlaşmaktadır. Genç yaşta eşlerimizin dul, çocuklarımızın öksüz kalmasına neden olacaktır.


Genetiği Bozulmuş Radyasyon Çalışanları olmak istemiyoruz.

Bizler radyasyondan ölmek istemiyoruz. Radyoloji ünitelerinin fiziki koşullarının iyileştirilmesini, özlük haklarımızın tırpanlanmasına son verilmesini, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasını istiyoruz.


Bir kez daha Haykırıyoruz! RADYASYON VİTAMİN DEĞİLDİR!

 

Sağlık Bakanlığı’nın radyoloji çalışanlarının sorunlarına karşı kayıtsız kalmaktan vazgeçip, radyoloji ünitelerinin envanterini çıkararak, acil, orta ve uzun vade de yapılacak eylem planını hazırlamalıdır. Meslek tanımlarının yapılması, yeterli istihdamın sağlanması, ehliyetsiz çalışmanın önüne geçilmesi, lisans tamamlama hakkının verilmesini, radyoloji departmanlarında fiziki eksikliklerin giderilmesi ve cihaz modernizasyonunun sağlanması öncelikli taleplerimizdir. Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği olarak yapılacak çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz.


 
Tüm bu olumsuzluklara rağmen ‘’Radyasyona İnat! Yaşasın Hayat! ‘’ diyor ve radyoloji çalışanlarının 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü Kutlu Olsun.Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER)